0 varer
0,00 dkk

Digitalt understøttet faglighed og almendannelse 2

Bog 2: analyser og indblik
248,00 dkk

Antal sider: 250

ISBN:
9788792914-552

Digitalt understøttet faglighed og almendannelse 2

Bog 2: analyser og indblik
Forfatter(e): Michael Paulsen & Jesper Tække (2019)

Hvordan kan faglighed og almendannelse understøttes ved hjælp af it og digitale medier? I denne bog præsenteres 10 eksemplariske undervisningsforløb, der alle byder ind med svar på dette spørgsmål. Undervisningsforløbene er udtænkt indenfor det samfundsfaglige, det naturfaglige og det kulturfaglige område og gennemprøvet på to danske gymnasier. De 10 forløb analyseres og kvalificeres ud fra et mediedidaktisk perspektiv, og læseren kan hente konkret inspiration til undervisning i spændingsfeltet mellem almen didaktik og digitalisering.

Bogen er del 2 af DUFA-projektet, og bygger på den analytik, der er udviklet og præsenteret i bog 1, der både har øje for vores digitale verden og didaktisk praksis i forhold til de demokratiske dannelsesidealer.

Gennem de 10 konkrete undervisningsforløb åbner bogen for mere overordnede refleksioner over (gymnasie)skolens udvikling i det digitaliserede samfund og skitserer nogle store og vigtige spørgsmål om, hvilken slags dannelse og uddannelse vi må have i en digital verden.

Bogen kan læses selvstændigt og inspirere undervisere i gymnasiet, i folkeskolens ældste klasser og på videregående uddannelser til at anvende medier på en kvalificeret måde i undervisningen. Bogen kan ligeledes anvendes af skoleledere, rektorer, forskere, politikere og almindelige borgere til at forstå it og digitale medier i en dansk uddannelseskontekst.

248,00 dkk

Antal sider: 250

ISBN:
9788792914-552

Du kunne også være interesseret i...