0 varer
0,00 dkk

Manuskripter

Når vi modtager oplæg til artikler…
Det glæder os meget, når læsere og andre interesserede i det pædagogiske felt sender os oplæg til artikler. Hvis du har en artikel, som du mener, kan være relevant, er du velkommen til at sende den til os på u-p@u-p.dk. Vi vil derefter vurdere på et redaktionsmøde, hvorvidt din artikel er egnet til publicering i vores tidsskrift og om vi har et temanummer, hvor din artikel kan passe ind.

Ved særligt interessante artikler eller artikler af speciel karakter, har vi nogle gange mulighed for at udgive artiklen under kategorien “uden for tema”. Vi vil under alle omstændigheder vende tilbage til dig med et svar på din henvendelse. Tidsskriftet udkommer med 4 temanumre om året á 96 sider. Numrenes temaer er planlagt ca. 4 numre frem.

Skrivevejledning

Når vi bliver enige om, at din artikel vil kunne bruges i en eller anden sammenhæng, er der visse skrive-tekniske anvisninger du må følge. Vi beder dig overholde følgende retningslinjer:

Længde
Manuskriptet må ikke overstige 22-25.000 enheder inkl. mellemrum (ca. 8-10 UP-sider), med mindre andet er aftalt med redaktionen. En UP-side er på 2900 enheder. Aktuelle kommentarer må ikke overstige 12.000 enheder. Anmeldelser af enkelte bøger må maksimalt have et omfang af 5.000 enheder med mindre andet er aftalt med redaktionen.

Afsnit
Nyt afsnit angives med linjeskift. Lad altid dit tekstprogram foretage linjeskift automatisk. Anvend gerne afsnitsoverskrifter (mellemrubrikker) 1-3 pr. A4-side. Hvis ikke mellemrubrikker er anvendt, udføres dette af redaktionen.

Kommatering
Oplys hvis der bruges anden kommatering end den grammatiske, f.eks. enhedskomma.

Citater
Citater på under 1 linje skal stå i teksten i kursiv med citationstegn. Citater over 1 linje skal markeres ved indryk, uden kursiv og citationstegn og skal anføres med tydelig kildehenvisning. Såfremt der anvendes citater fra udenlandsk litteratur, bedes de oversat af artiklens forfatter.

Noter
Noter angives med alm. tal i teksten og indsættes som slutnoter. Noter skal begrænses til det absolut nødvendige.

Referencer
Litteratur- eller referenceangivelser sættes efter teksten og efter evt. noter. De skal begrænses til et minimum. Referencer til litteraturhenvisning bør følge denne norm:

  1. Drejer, Claus Munch (2014): Kampen om eleven, Forlaget Unge Pædagoger.
  2. Breinbjerg, Christina & Drejer, Claus Munch: Disciplinering af skolearkitekturen gennem 100 år. Tidsskriftet Unge Pædagoger nr. 1-2014.
  3. Brix, Per (2013): Affaldslaboratoriet. I: Skolen i virkeligheden, Red. af Trine Hyllested & Connie Stendal Rasmussen. Forlaget Unge Pædagoger.

Tabeller, figurer og andre illustrationer
Tabeller, figurer og andre illustrationer skal nummereres og også gerne gives en informativ titel. Angiv placering i manuskriptet. Figurer eller tegninger skal gemmes som separate filer. Fotos vedhæftes i en jpg-fil i høj opløsning.

Kort forfatterpræsentation
Navn, uddannelse, stilling/ansættelsessted angives efter teksten.

Formatering
Formateringer af teksten bør begrænses til et minimum. Brug ikke orddelinger, skiftende skriftstørrelser og skrifttyper, centreret tekst, VERSALER, sidehoved, sidefod, m.m. Anvend kun kursiv, ikke fed eller understregning ved tekst, du ønsker at fremhæve. Minimer brugen af anførselstegn, bindestreger og kursiv.

Respons
Indsendte manuskripter læses af redaktionen og respons gives indenfor 3-4 uger.

Sprogrøgtning og korrekturlæsning foretages af UP.

Overskrift, manchet og rubrikker (mellemoverskrifter)
Vi gør opmærksom på at vi forbeholder os ret til at vælge overskrifter/manchetter/underoverskrifter, men brødteksten som du fremsender, bliver ikke ændret uden accept fra dig. Inden et nummer går i trykken, mailes de opsatte artikler til forfatterne til endelig godkendelse mht. tekst, figurer mm og fotos.

Råderet
Artikler optages normalt ikke i UP, hvis de har været offentliggjort i anden sammenhæng.

Redaktionen forbeholder sig retten til at lave mindre ændringer i den pågældende tekst i forbindelse med korrekturlæsningen. Større ændringer laves kun efter aftale med forfatteren.

Forfatteren kan efterfølgende kun gøre brug af teksten til andet formål efter forudgående aftale med UP og i så fald med tydelig kildeangivelse.

Redaktionen kan anvende uddrag af en artikel i forbindelse med pressemeddelelser, reklamemateriale eller anden omtale af tidsskriftet.

Redaktionen har ret til salg af enkeltartikler til studieformål og lignende.

 


Opdateret september 2017

Send til en ven