0 varer
0,00 dkk

Peer review

1. Artikler i tidsskriftet Unge Pædagoger

Forfattere, der ønsker at modtage peer review af deres artikler i Unge Pædagoger med henblik på bibliometriske point, har denne mulighed i tidsskriftet. Artikler udløser 1 point efter den bibliometriske skala (autoritetslisten). I UP bestræber vi os på at lave single-blind peer reviews af to bedømmere, der har en ph.d.-grad og viden indenfor det felt, som artiklen handler om. Temanummerets redaktion videreformidler de samlede kommentarer fra bedømmerne til artiklens forfatter/e, så vidt det er muligt. UP’s redaktioner forbeholder sig ret til ikke at videregive forslag til rettelser ud fra et hensyn til det samlede redaktionelle billede. Peer review foregår ud fra et sæt kriterier af både formidlings- og forskningsmæssig karakter.

Læs mere om UP’s kriterier for at fagfællebedømme artikler her

2. Bøger

Forlaget ansøger pt. Uddannelses- og Forskningsministeriet om at blive optaget på den bibliometriske forskningsindikators autoritetsliste. Mindst to fagfæller på ph.d.-niveau bedømmer alle manuskripter, hvoraf én er ekstern.

2.1 Serien: UNDERVISNING & MEDIALISERING

Seriens formål er at præsentere ny forskning inden for feltet – fra etableret mediepædagogik og -didaktik til de nyeste former, typisk i form af eksperimenter og aktionsforskning. Serien beskæftiger sig med alle niveauer af undervisning og pædagogik fra daginstitutioner over folkeskolen og gymnasiet til universiteterne og bevæger sig på såvel mikro-, meso- og samfundsniveau. Bøgerne kan bruges af forskere og på alle slags overbygningsuddannelser til både undervisning og vejledning. Seriens brede fokus dækker såvel professionsuddannelser som specialiserede overbygnings-/efteruddannelsesfag i mediepædagogik og -didaktik.

Redaktion: Rene B. Christiansen, ph.d., docent, Professionshøjskolen Absalon, og Ole Gade, forlagsredaktør.

Foreløbig udkommet:

Serien er optaget på BFI-listen (autoritetslisten).

2.2 Serien: FORSKNING TIL SKOLEN

Seriens formål er at formidle videnskabelig viden om skolen både til læreruddannelsen og efter- og videreuddannelsen for skolens professionelle. Forskning om skolen bliver hermed til forskning til skolen. Serien ønsker at bidrage til – og levere stof til – dannelsen af lærere som engagerede fagpersoner. Hensigten med denne formidling af videnskabelige analyser er at skabe analytisk indsigt hos lærerstuderende og lærere i skolen, således at de kan blive aktivt undersøgende og analyserende i forhold til den daglige praksis.

Redaktion: Rene B. Christiansen, ph.d., docent, Professionshøjskolen Absalon, Trine Øland, ph.d., lektor, KU, Vibe Larsen, ph.d., lektor, KP, Claus Munch Drejer, ph.d., adjunkt, SDU, Signe Hvid Thingstrup, ph.d., lektor, KP, Rikke Brown, ph.d., adjunkt, Professionshøjskolen Absalon og Ole Gade, forlagsredaktør.

Foreløbig udkommet:

2.3 Serien: PÆDAGOGISK SOCIOLOGI

Seriens formål er at præsentere den nyeste viden om sammenhængen mellem sociologien og det pædagogiske perspektiv på skole og undervisning.

Redaktion: René B. Christiansen, ph.d., docent, Professionshøjskolen Absalon, Ole Gade, forlagsredaktør.

2.4 Serien: DIDAKTIK – REFLEKSION – PRAKSIS

Seriens formål er at præsentere ny empirisk baseret viden om didaktiske forhold inden for professionsuddannelserne og beslægtede uddannelser.

Redaktion: René B. Christiansen, ph.d., docent, Professionshøjskolen Absalon, Ole Gade, forlagsredaktør.

Foreløbig udkommet:

2.5 Enkeltstående udgivelser

Forlaget UP udgiver lejlighedsvist bøger, der ikke knytter sig til særlige serier, men som har høj aktualitet og relevans indenfor forlagets felt; pædagogik, didaktik, psykologi og sociologi, primært rettet mod mellemlange og lange pædagogiske videregående uddannelser og praksisfeltet. Her er f.eks. udkommet:

2.6 Manuskripter

Redaktionerne modtager gerne manuskripter (forskningsrapporter, kandidatspecialer og ph.d.-afhandlinger) om emner inden for forlagets felter, ligesom man er velkommen til at kontakte forlagsredaktør Ole Gade for nærmere information.

 

Send til en ven