0 varer
0,00 dkk

Socialisering og læring i det refleksivt moderne

40,00 dkk

Antal sider: 168

ISBN:
8787400960

Socialisering og læring i det refleksivt moderne

Forfatter(e): Jens Rasmussen (2000)

I det refleksivt moderne bliver begreber som kompleksitet, individualitet, værdipluralisme og refleksivitet nødvendige udgangspunkter for den pædagogiske tænkning. Denne bog diskuterer de ændrede socialiserings- og læringsbetingelser på et sådant grundlag.

Volker Bunzendahl i Asylen, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet skriver: “Jeg har snuset til Luhmanns egne værker, der ofte virker uoverskuelige og svært tilgængelige. Jens Rasmussen formår at formidle nogle af de vigtigste pointer, og gør det på en måde, så det utrolig svære pludselig bliver let at forstå.”

Det refleksive moderne samfund er kendetegnet ved en så høj grad af opsplittethed og individualisering, at det ikke længere giver megen mening at tale om fællesskaber, hvortil regulerende forskrifter kan føres tilbage som fælles værdier, normer eller traditioner.

Bogens første del beskæftiger sig med, hvorledes der er muligt på en nutidig måde at tale om identitet i et samfund, der socialiserer til individualitet og selvrefleksivitet, og hvor den enkelte er overladt til at bestemme sig selv ud fra sig selv.

Bogens anden del beskæftiger sig med den konstruktivistiske læringsteori, som er en teori, der afviser enhver idè om, at undervisningens indhold kan overføres til eleverne, og som derfor er på højde med det moderne samfunds stærke individualisering, hvor den enkelte ikke alene må bestemme sig selv, men også må gøre det med reference til sig selv.

I det refleksivt moderne bliver begreber som kompleksitet, individualitet, værdipluralisme og refleksivitet nødvendige udgangspunkter for den pædagogiske tænkning. Denne bog diskuterer de ændrede socialiserings- og læringsbetingelser på et sådant grundlag.

Nu trykt i 18.000 eksemplarer.

40,00 dkk

Antal sider: 168

ISBN:
8787400960