0 varer
0,00 dkk

Lærerne og de nye vilkår

Professionslæring og praksisrefleksion
168,00 dkk

Antal sider: 144

ISBN:
9788790220853

Lærerne og de nye vilkår

Professionslæring og praksisrefleksion
Forfatter(e): Ole Christensen & René B. Christiansen (2015)

Bogen giver en række skarpe bud på, hvorledes underviserne på lærernes efter/videreuddannelser kan tilegne sig faglige og pædagogiske kompetencer, der understøtter den eksisterende praksis og udfordrer den pædagogiske dagsorden i folkeskolen.

Brugen af digitale læringsmedier i skolen stiller nye krav dels til lærernes vilkår i skolen dels til underviserne på videreuddannelsen. Bogen udfordrer de traditionelle forestillinger om undervisning og læring, der ifølge forfatterne ikke længere giver mening.

Bogen argumenterer for at udvikle tidssvarende læringsrum, læringsfunktioner og ressourcer, der er nødvendige i bestræbelserne på at udfordre den traditionelle tænkning om pensum − kompendiet og litteraturlisten − som er kommet i stand og bruges på uddannelsessystemets præmisser. Konsekvensen bør i stedet for være, at lærernes praksiserfaringer sættes i centrum som udgangspunktet for og som indhold i undervisningen på lærernes videreuddannelse.
Bogen henvender sig til alle med interesse for udvikling af uddannelser og undervisning, men har særligt fokus på semi-professionernes efter/videreuddannelser

168,00 dkk

Antal sider: 144

ISBN:
9788790220853