0 varer
0,00 dkk

Forskning i og med praksis på VUC

Nye veje for tænkning, tale, skrift og handling
298,00 dkk

Antal sider: 408

ISBN:
978-87-92914-262

Forskning i og med praksis på VUC

Nye veje for tænkning, tale, skrift og handling
Forfatter(e): Sten Beck, Dion Rüsselbæk Hansen & Anke Piekut (red.) (2016)

I Forskning i og med praksis på VUC skriver en række forskere fra Institut for Kulturvidenskaber, Syddansk Universitet, om deres forskning på VUC. Bogen er resultatet af et flerårigt samarbejde mellem forskere og praktikere. Den præsenterer forskellige bud på, hvordan man kan gribe praksisforskning an, spændende fra aktions- og interventionsforskning til samtidsdiagnostisk og ideologikritisk forskning. Samtidig reflekteres forskernes egne metoder, og bogen giver således tre grundige bud på, hvordan praksisforskning kan skabe ny viden og nye indsigter. Alle bidrag omhandler læreres måde at tænke og praktisere undervisning på, ligesom de forsøger at forstå, hvad der sker, ikke mindst med kursisterne, når lærere ændrer undervisningspraksis.

Emnerne for bogen spænder vidt – fra forskning i arbejdsformer, undervisning af kursister med immigrantbaggrund og klasseledelse over forskning i integration af skriftligt arbejde i undervisningstiden og kollaborativ skrivning til samtidens lærergerning og de diskurser og ideologiske fantasier, der regulerer læreres tænkning og handlen.

Forskning i og med praksis på VUC tager pulsen på samtidens tilstande, udviklingstendenser og udviklingsperspektiver i VUC-regi, som både tæller almen voksenuddannelse (avu) og hf. Bogen er skrevet til både praktikere og forskere og fremstår med dens omfattende metodiske og indholdsmæssige vifte af refleksioner og analyser som det hidtil mest omfattende bud på en forståelse af en skoleform, der ikke altid har offentlighedens bevågenhed, men som har afgørende betydning i det aktuelle danske uddannelseslandskab.

298,00 dkk

Antal sider: 408

ISBN:
978-87-92914-262