0 varer
0,00 dkk

En demokratisk skole med udfordringer for alle

Kroggårdsskolens udviklingshistorie i 1960´erne
168,00 dkk

Antal sider: 232

ISBN:
9788790220921

En demokratisk skole med udfordringer for alle

Kroggårdsskolens udviklingshistorie i 1960´erne
Forfatter(e): Trine Øland (red.) (2011)

Bogen som redigeret af Trine Øland og trækker på bidragyderne Ebbe Nordal, Ellen Nørgaard, Finn Held, Kirsten Lund, Max Suhr Olesen, Ole Gade Lorentzen, Poul Skov og Trine Øland er et korrektiv til den mytologiske fortælling om 1960’ernes skole!

Bogen leverer et detaljeret indblik i hvordan Kroggårdsskolens udvikling blev båret frem af ivrige og engagerede lærere og en fremsynet skoleinspektør, der ville gøre op med 1950’ernes autoritære skole.

Hvilke ideer havde de og hvilke praksisformer udviklede de?
Gennem beskrivelser af ”den lille skole i den store skole”, hytteture, lejrskoler, erhvervspraktik, u-landspraktik, tilvalgsskole, selvfremstilling af fx læsebøger, tværfaglige emnearbejder, atmosfæren på skolen, ledelsen af skolen, orienteringsundervisning, og ikke mindst udvikling af demokratiske samarbejdsformer, herunder oprettelse af elevråd og klasseråd, lærerindflydelse og et udstrakt og konstruktivt samarbejde både lærerne imellem og mellem lærere, elever og forældre, bidrager denne bog til aktuelle pædagogiske diskussioner om skolens udvikling. Bogen giver ikke mindst indblik i den kombination af saglighed og aktivisme, der var forbundet med den skolepraksis, der udviklede sig.

Viden om Kroggårdsskolens arbejde i 1960’erne er i meget høj grad relevant i diskussionen om nutidens skolepraksis og -politik.

168,00 dkk

Anmeldelser

Et detaljeret indblik i en skoles brud med tidlige tiders autoritære pædagogik og de pædagogiske følger heraf. Bogen er et godt pædagogisk tidsbillede for pædagogisk interesserede læsere

Lektørudtalelse

Det er [...] ikke en egentlig historisk fremstilling, man møder i redaktøren Trine Ølands komposition. Det er snarere et refleksionsrum, der indbyder til overvejelser omkring, hvor disse tanker kom fra, hvordan de blev realiseret og mødt af elever og (i mindre grad) forældre - og ikke mindst hvor de blev af. For det er næppe en tilfældighed, at bogen kommer i en tid, da en stor del af den pædagogiske verden oplever sig koblet af den uddannelsespolitiske debat med dens krav om ny-faglighed, test og evidens og instrumentelle skolesyn.

[...]

Antologien om Kroggårdsskolen vidner om den store mængde af historisk kildemateriale, der er blevet aflejret. De mange elevprojekter, skoleblade, artikler i lokalpressen, samtidige tidsskrifter med mere og de mange - må man formode - billeder. Man må håbe, der er taget vare på alle disse rige kilder i lokalhistorisk regi. For det kan ikke gå for langsomt med at få fortalt dette vigtige kapitel af folkeskolens nyeste historie. Og som sådan er udgivelsen et godt initiativ og en vigtig inspiration.

- Ning de Coninck-Smith

folkeskolen.dk

Antal sider: 232

ISBN:
9788790220921