0 varer
0,00 dkk

Den pædagogiske profession

Bidrag til forståelse af pædagogernes ændrede arbejdsvilkår
40,00 dkk

Antal sider: 130

ISBN:
9788792914132

Den pædagogiske profession

Bidrag til forståelse af pædagogernes ændrede arbejdsvilkår
Forfatter(e): Niels Rosendal Jensen (2014)

Det er ikke nyt, at professioner, som retter sig mod velfærdsydelserne i de europæiske lande, søges styret og
reguleret. Det nye er, at samtidig med at velfærdsprofessionerne bliver mere og mere nødvendige for oprettelsen af den samfundsmæssige stabilitet og fremgang, udsættes de for styringsformer fra New Public Management (NPM), som ikke blot regulerer professionernes indsats, men også påvirker indsatsens former og udøvelse samt borgernes adgang til universelle velfærdsydelser.
Denne antologi fokuser på, hvorledes NPM påvirker den professionelle socialpædagogiske indsats. Antologien spænder også over bidrag af mere beskrivende art såvel som mere teoretisk orienterede artikler. Af temaer kan bl.a. nævnes: professionernes selvforståelse, normalitetsdiskurser, implementering af ny praksis i daginstitutioner og pædagogisk arbejde som ”købmandsbutik”.

Bidragyderne er:
Rikke Due • Lotte Junker Harbo • Niels Rosendal Jensen •
Leon Lerborg • Brian Mørk • Ditte Sørensen • Luna Sørensen

Antologien henvender sig primært til socialpædagoger samt pædagogstuderende og studerende på masteruddannelsen
i socialpædagogik og de pædagogiske kandidatuddannelser samt undervisere på disse uddannelser.

40,00 dkk

Antal sider: 130

ISBN:
9788792914132