0 varer
0,00 dkk

Ungdom i udskolingen

- nye organiseringer af skoleliv og elevtilblivelser
149,00 dkk

Antal sider: 122

ISBN:
978-87-92914-65-1

Ungdom i udskolingen

- nye organiseringer af skoleliv og elevtilblivelser
Forfatter(e): Rikke Brown, Helene Falkenberg og Maj Sofie Rasmussen (2020)

Ungdom i udskolingen retter blikket mod nye organiseringer af udskolingen og hvordan nye inddelinger og opdelinger af eleverne har betydning for deres skoleliv.

Manglende lyst, motivation og engagement har de senere år været udpeget som en betydelig udfordring for udskolingen. Reorganisering af udskolingen er et greb, som har været anbefalet og vundet udbredelse gennem det sidste årti. Fælles for de måder at organisere udskolingen, som denne bog handler om, er, at netop lyst, passion og motivation er centrale i tænkningen. Det handler for eksempel om at lade eleverne ønske et par kammerater, som de gerne vil i klasse med, eller vælge mellem forskellige udskolingslinjer eller skabe et nyt spændende ungdomsmiljø.

I bogen analyseres skolehverdagens praksisser via dybdegående empiriske studier foretaget i forbindelse med tre ph.d.-projekter. Kapitlerne har alle afsæt i traditioner inden for uddannelsesforskning, som sætter fokus på skolens normer og kategoriseringer og hvordan elever positioneres og positionerer sig heri. Bogen introducerer og anvender tænkning og begreber med rødder i bl.a. poststrukturalisme, sociologi og social praksisteori. Ikke mindst giver analyserne blik for de måske mere utilsigtede effekter af forskellige måder at organisere skole på.

Bogen henvender sig til lærere, pædagoger, skoleledelser og forvaltning samt til professionsuddannelser og efter- og videreuddannelser på disse områder. Den vil også være relevant for forskere og studerende ved pædagogik og uddannelsesvidenskab og for andre med interesse for skolen.

 

149,00 dkk

Antal sider: 122

ISBN:
978-87-92914-65-1