0 varer
0,00 dkk

Teori og praksis på SOSU-uddannelserne

Et aktionsforskningsprojekt på SOSU Fyn
198,00 dkk

Antal sider: 181

ISBN:
9788792914-231

Teori og praksis på SOSU-uddannelserne

Et aktionsforskningsprojekt på SOSU Fyn
Forfatter(e): Jakob Ditlev Bøje, Helle Winum, Steen Beck & Dorrit West (red.) (2015)

SOSU-uddannelsernes kerneområde er viden om professionel omsorg i tilknytning til respektfuld kommunikation og sundhedsarbejde. Denne viden skal gøre en professionel social- og sundhedsarbejder i stand til at hjælpe borgere i den moderne velfærdsstats institutioner. SOSU-uddannelserne er vekseluddannelser, hvor der skal kobles mellem praksisrelevant viden på skolen og vidensbaseret praksis på arbejdspladsen.

Baggrunden for TEORI OG PRAKSIS PÅ SOSU-UDDANNELSERNE er et aktionsforskningsprojekt på SOSU FYN, hvor lærere og forskere arbejdede sammen. I bogen analyseres dels en skolekultur og elevpositioner dels en række projekter med fokus på nye sammenhænge til praksis i den teoretiske del af uddannelsen. Det overordnede spørgsmål lyder: Hvordan uddanner man til sundhedsfaglig og pædagogisk omsorg?

Bogen en inddelt i fire dele:

DEL I: FORSKNINGSREVIEW OG FORSKNINGSMETODE: Et indblik i den eksisterende forskning inden for projektets problemfelt. Aktionsforskningens metode og vidensform præsenteres.

DEL II SKOLEN OG ELEVERNE: En række teoretiske og analytiske overvejelser, et studie i skolekulturen og en række elevpositioner.

DEL III AKTIONERNE I LÆRERPERSPEKTIV: De fire deltagende lærerteams projekter beskrives. Der knyttes en række overvejelser til teori-praksis-forholdet.

DEL IV PERSPEKTIVER PÅ PROCES OG PRODUKT: Evalueringer af projektet både i forhold til aktionernes resultater og til aktionsforskningsprojektet som helhed.

198,00 dkk

Antal sider: 181

ISBN:
9788792914-231