0 varer
0,00 dkk

Skolen i virkeligheden

Omgivelserne som læremiddel
288,00 dkk

Antal sider: 280

ISBN:
8792914055

Skolen i virkeligheden

Omgivelserne som læremiddel
Forfatter(e): Trine Hyllested & Connie Stendal Rasmusen (2013)

Antologien er en buket af alternativer til såvel klasserummet som lærebogen – indledende med et historisk perspektiv. Den giver konkrete og digitale eksempler på brug af omgivelserne i:

Naturen – skolehaven – fortidsværkstedet – museet – byen og byrummet – kulturen – foreningen sex & samfund – udvekslingsrejsen – virksomheden – landbruget – affaldslaboratoriet – byggepladsen – opfindereksperimentariet.

Antologien diskuterer, hvordan og hvorfor det pågældende læringsmiljø kan bruges – vel vidende at alle virksomheder og institutioner/foreninger repræsenterer særlige interesser, både de kommercielle og de idealistiske. Derfor er det vigtigt at være kritisk over for disse mangfoldigheder af budskaber.

Omgivelsernes læremiljøer og læremidler kan støtte elevernes undervisning, læring og dannelse på en anden måde end klasserummet og lærerummet kan. Men disse kan ikke stå alene, idet skolen er en nødvendig ramme for kritisk at forstå og bearbejde de indtryk og den viden eleverne præsenteres for.
Antologien udfordrer institutionernes traditionelle rammer og visualiserer de muligheder der ligger i det omgivende samfund som både læringsmiljø og læremiddel på en konstruktiv og inspirerende måde.

Antologien henvender sig til lærere og pædagoger i alle skoleformer: grundskoler, gymnasier og andre ungdomsuddannelser samt alle, der arbejder med børn og unge i dagtilbud og klubregi.

 

288,00 dkk

Anmeldelser

Aktuel og relevant udgivelse med inspiration og vejledning til åbning af skolen mod det omgivende samfund. Bogen er relevant for lærere, pædagoger og klubmedarbejdere.

Lektørudtalelse nr. 13/50 af Hans-Christian Uth

Antal sider: 280

ISBN:
8792914055