0 varer
0,00 dkk

Interaktion og læring

Gregory Batesons bidrag
40,00 dkk

Antal sider: 228

ISBN:
9788790220235

Interaktion og læring

Gregory Batesons bidrag
Forfatter(e): Tine Bering Keiding & Erik Laursen (2005)

Forfatterne giver med denne bog en grundig fremstilling af Gregory Batesons læringsteoretiske begreber og indsigter. Batesons læringsteori, herunder beskrivelsen af de logiske kategorier for læring, ydes fornem retfærdighed, ikke mindst i kraft af, at forfatterne kontinuerligt kobler til Batesons eget arbejde med at udvikle teorikomplekset.

Fremstillingen er argumentativt kvalificeret ved at inddrage diskussioner, kritiske vinkler og andre teoretikeres brug af Bateson. Gregory Bateson har nogle væsentlige indsigter og forståelser at bidrage med, til den, der vil forsøge at forstå læring i en systemteoretisk og konstruktivistisk sammenhæng.

Det tydeliggøres, hvorledes Bateson adskiller sig fra sine ”kolleger” på den systemteoretiske og konstruktivistiske arena. De mest markante forskelle handler om hans særlige betoning og begrebslige udvikling af interaktionens og kontekstens betydning for individets læring. Batesons læringsbegreb udfoldes med en tydelig teoretisk skarpsindighed, hvor også den begrebslige udvikling gives plads. Det gør terminologien og teorien sammenhængende og brugbar. Det tydeliggøres f.eks., hvordan læringsniveau II indeholder flere aspekter og således ikke alene kan siges at være synonymt med fx deutero-læring (at lære at lære).

Læseren indføres i læringsbegrebets centrale elementer – adaptation, interaktion, feedback og konstruktion. Kontekstbegrebet sættes også under lup, og konsekvenser for praksis tegnes i forhold til forskellige kontekster – herunder ikke mindst undervisningens praksis og perspektiver på såvel muligheder som begrænsninger ved forskellige undervisningsformer. Bogen tilbyder nogle spændende refleksioner, fx over hvorvidt innovation og kreativitet tager afsæt i interaktion snarere end refleksion. Forfatterne påviser Batesons pointer om relationernes betydning og eksemplificerer og uddyber ved at bringe en særlig organisatorisk læringskontekst på banen, nemlig ”udviklingsprojekter”.

Bogen er en væsentlig byggesten i den kontinuerlige nybeskrivelse af konstruktivismen og dens pædagogiske konsekvenser. I uddannelsesmæssige sammenhænge er det væsentligt både at læse værker ”af” og ”om” de teori-personligheder, man beskæftiger sig med. I en Bateson-kontekst er denne bog et ”om”-værk, man næppe kommer udenom.

40,00 dkk

Antal sider: 228

ISBN:
9788790220235