0 varer
0,00 dkk

Folkeskolen og de oversete

livsformernes modsætninger
10,00 dkk

Antal sider: 41

ISBN:
9788790220228

Folkeskolen og de oversete

livsformernes modsætninger
Forfatter(e): Marie Dam Mortensen og Pernille Skovgaard Pedersen (2005)

Folkeskolen er i dag præget af en lighedsorienteret ideologi samtidig med, at der fokuseres meget på individuelle forskelle blandt eleverne. Bogen viser med et livsformsanalytisk blik, at denne individualismeoptik understøtter én bestemt livsform, og at dette kan være årsagen til alvorlige problemer og konflikter i skolen.

I dag fokuseres der meget på, at folkeskolen skal tage hensyn til elevernes individuelle forskelle i form af deres forskellige ressourcer og kompetencer. Samtidig er skolen præget af idealet om at være en lighedsorienteret enhedsskole. Men på trods af disse forhold, synes folkeskolen at være genstand for en evig diskussion og kritik. Hvorfor løber folkeskolen ind i problemer, som medfører så megen kritik? Denne bog anskuer folkeskolen som en kulturbærende institution. Ud fra et livsformsanalytisk perspektiv argumenteres der for, at folkeskolen ikke i tilstrækkelig grad tager højde for de helt forskellige måder, vi lever vores liv på. Disse strukturelt forankrede livsformsforskelle tænkes ikke længere med i folkeskolens grundlag eller den måde, hvorpå skolen møder eleverne. Der er stort set kun blik for de individuelle forskelle.

Bogen søger via et historisk tilbageblik, samt en analyse af den aktuelle skolepolitik at vise, at fokuseringen på det individuelle går hånd i hånd med én bestemt livsform – den karriereorienterede livsform. Fokuseringen på de individuelle forskelle og usynliggørelsen af de forskellige livsformer betyder, at folkeskolen støder ind i en række problemer og konflikter som enten kunne have været undgået eller løst på en mere konstruktiv måde.

10,00 dkk

Antal sider: 41

ISBN:
9788790220228