0 varer
0,00 dkk

En lys fremtid?

Skole, social mobilitet og kulturel identitet
40,00 dkk

Antal sider: 141

ISBN:
9788790220150

En lys fremtid?

Skole, social mobilitet og kulturel identitet
Forfatter(e): Jonas Frykman (2005)

Med baggrund i sin forskning i Sverige peger etnologen Jonas Frykman i denne bog på, at skolen har mistet sin evne til at give eleverne en tro på fremtiden og dermed skabe mulighed for social mobilitet. Dette får ham – i en sammenligning mellem fortidens og nutidens skole – til at sætte kritisk lys på nutidens uformelle, afritualiserede og ”individorienterede” pædagogik. Hvor skolen førhen stræbte efter, at eleverne skulle blive til noget, er bestræbelsen i dag at gøre eleverne til nogen.

Frykman problematiserer det forhold, at undervisningen i dag er personorienteret med fokus på det nære og det individuelle. I den gamle dannelsesskole blev der trænet til noget andet i kraft af et fremtidigt mål. Dengang blev eleverne trænet til at lære gennem erhvervelse af ny viden, og det væsentlige ved skolearbejdet var, at eleven blev til noget.

Dagens skole er ikke blot indrettet på kundskabsformidling, men den varetager også den nye selvfølgelige opgave, som ligger i at forme og støtte elevens identitetsarbejde. Dette terapeutiske arbejde, hvor eleverne allerede fra de første klasser trænes til at tale om sig selv, sætter Frykman kritisk lys på, idet han påpeger det farlige i, at skolen som spilleplads kommer til at ligne de hjem og det samfund, der findes udenfor murene. For hvad er alternativet til hjemmet så?

Skolen bør ifølge Frykman pege på ”andre verdener”. Frykmans tanke er, at den traditionelle skole med sin synlige disciplinering og magtanvendelse føder en frugtbar modstand og en overskridende indsigt hos eleverne Denne ritualisering og formalisering af skolen giver eleverne mulighed for gennem deltagelse i spillet at udvikle skolestrategier, hvor de her formår at overvinde og overskride skolens krav om at være gode elever. Herved kan disse elever høste personlig selvstændighed og identitet som elev gennem møde med skolens tydelige ritualiserede praksis. Frykman taler derfor for at værne om skolens særskilte virkelighed og den kulturelle kravlegård, som skolegangen omfatter.

”En lys fremtid? Skole, social mobilitet og kulturel identitet” præsenterer på debatskabende vis væsentlige problemstillinger vedrørende skolens funktion, som gør den værdifuld i videregående uddannelser, i særlig grad indenfor læreruddannelsens pædagogiske fagområde.

40,00 dkk

Anmeldelser

Antal sider: 141

ISBN:
9788790220150