0 varer
0,00 dkk

ABC ADHD

Fortællinger om skolegang og ADHD
188,00 dkk

Antal sider: 123

ABC ADHD

Fortællinger om skolegang og ADHD
Forfatter(e): Malene Kubstrup Nelausen (2018)

Hvordan tager hverdagen og livet sig ud for elever i skolen, som har en ADHD-diagnose? Hvad betyder det at have en diagnose, som mange opfatter som uforenelig med skolens idealer om at sidde stille, være stille og lære? Hvilke muligheder har man for at være elev og klassekammerat, når man samtidig har ADHD-diagnosen med sig? Malene Kubstrup Nelausen spørger i denne bog eleverne selv og beder dem fortælle deres version af, hvordan skolelivet ser ud, når man går i skole med ADHD.

ABC ADHD handler om de måder, elever der er tildelt en ADHD-diagnose, ser sig selv som elever på, hvordan de er ens med og forskellige fra andre, og hvordan alt fra skoleskift til lektielæsning kan være både godt og skidt og svært og nemt. Hvordan forhandlinger om det at være elev og om det at være normal tager sig ud for denne særligt markerede gruppe. Og hvordan eleverne selv opfatter den enorme forskel på, hvad der sker, når deres lærere kan eller ikke kan håndtere elever med en ADHD-diagnose.

Bogens analyser baserer sig på en poststrukturalistisk forståelse og læseren indføres kort og relevant i perspektivets implikationer og udsigelseskraft. Bogen kan på denne måde også læses som en introduktion til en konkret analyse lavet ud fra en poststrukturalistisk tradition, hvor det kritiske og destabiliserende sigte er i centrum; Læseren får blik for, at de selvfølgeligheder, der omgiver elever med ADHD, ikke er så selvfølgelige endda – og faktisk kan se ud på mange andre måder.

188,00 dkk

Antal sider: 123