0 varer
0,00 dkk

2021 nr. 1

125,00 dkk

Antal sider: 86

ISBN:
9788792914668

2021 nr. 1

Tema: Skolelivets fællesskaber

Fællesskaber i skolen – Set med socialpsykologiske øjne.
Redigeret af Charlotte Højholt og Gunnar Witt

Pædagogers og læreres arbejde med fællesskaber i folkeskolen
Af Tilde Mardahl-Hansen og Ida Schwartz

Artiklen giver et empirisk indblik i, hvordan lærere, pædagoger og børn håndterer konfliktuelle aspekter ved skolelivet, der handler om både at gøre fælles og forskelliggøre. Frem for at forstå læreres arbejde med fællesskaber i skolen som et ideologisk projekt eller en metode til inklusion, undersøger vi i denne artikel, hvad arbejdet med fællesskaber kan handle om.

Situeret ulighed i skolen
Af Lene Krogstrup Jakobsen & Christina Holm Poulsen,

Børn kommer til skolen med forskellige baggrunde og forskellige forudsætninger for at lære, udvikle sig og tage del i skolelivet. I artiklen ønsker vi at sætte fokus på forskelle med en interesse i at udforske, hvordan skolen forstår og møder forskelle i børns sociale baggrund.

Observationer af skolens sociale situationer – om at få øje på ulige betingelser for deltagelse i fællesskaber
Af Charlotte Højholt & Tilde Mardahl-Hansen

Skoleliv består af mange forskellige fællesskaber. Artiklen sætter fokus på, at lærerfaglighed i høj grad handler om at være udforskende i relation til sociale dynamikker i fællesskaber samt problemer og muligheder i et fælles hverdagsliv, hvor forskellige børn og voksne skal deltage, lære og trives sammen. Med begrebet ’udforskende lærerfaglighed’ samt inspirationer til hverdagens observationer og analyser, tilstræber vi at synliggøre og bidrage til en del af det faglige arbejde, lærere allerede gør som led i deres undervisningsopgave.

Praktikvejledning som en udfordring og et konfliktprojekt
Af Randi Boelskifte Skovhus & Charlotte Troelsen

Praktikvejledning i relationsprofessionsuddannelser kritiseres ofte for at have for lav en kvalitet og det fremhæves at dette er forbundet med, at for stor en andel praktikvejledere ikke har praktikvejlederuddannelse. Men hvordan opleves udfordringer i praktikvejledning af praktikvejledere? Dette er undersøgt i et forskningssamarbejde mellem praktikvejledere i pædagoguddannelsen, pædagogisk leder, pædagogstuderende og artiklens forfattere.

Peer-to-peer praksis – i et kritisk psykologisk perspektiv
Af Søs Sonberg, Diana Hansen & Rie Thomsen

Formålet med denne artikel er at give indsigt i en peer-to-peer praksis i et kritisk psykologisk perspektiv med særligt fokus på, hvordan peer-to-peer aktiviteten opleves og forstås ud fra et deltagerperspektiv. Artiklen fremlægger et konkret eksempel hvor betingelses-, betydnings- og begrundelses-analysen benyttes, for at belyse førstepersonsperspektiver af en peer-to-peer relation i en social praksis.

 

 

125,00 dkk

Antal sider: 86

ISBN:
9788792914668