0 varer
0,00 dkk

Kroppen i læringsrum

168,00 dkk

Antal sider: 135

ISBN:
9788790220945

Kroppen i læringsrum

Forfatter(e): Lars Emmerik Damgaard Knudsen m.fl. (red.) (2011)

Bogens bidragydere er: Jan Bengtsson, Gunn Engelsrud, Nina Billenstein Schriver, Reinhard Stelter, Helle Winther, Lone Friis Ting, Lars Emmerik Damgaard Knudsen, Agnete Sillesen, Borthe Varning Poulsen, Mette Schmidt og Elise Bromann Bukhave.

At have med læring at gøre er at have med kroppe at gøre, for selvom læringen er min, bliver den til sammen med andre i forskellige former for rum, som betinger det lærte. Krop og læring er således sammenvævede og flertydige, idet læring er en ændring af ikke blot hjernen men af hele mennesket. Kroppen er både fysiologi og et sæde for reflekser, vaner, udvikling, handling, fortolkning og valg. Denne kompleksitet efterlader imidlertid store spørgsmål om, hvordan krop og læring kommer til udtryk, samt hvilke konsekvenser det har pædagogisk, psykologisk, filosofisk og sociologisk. Fælles for disse tilgange er, at med blik for kroppens betydning for læring skærpes forståelsen for, hvordan min læring ikke blot kan forstås som et selvstændigt, individuelt valg men at hvad der overhovedet forstås ved at være individuel må ses i sammenhæng med de fysiske, materielle, mellemmenneskelige og sociale omstændigheder, som præger enhver læringssituation.
I denne antologi bidrager en række nordiske forskere med deres syn på sammenhængene mellem krop og læring – syn der rækker ud over deres udgangspunkter i idræt, pædagogik og psykologi og ind i en praktisk sammenhæng for lærer, pædagoger og alle interesserede i kroppens betydning for læring

168,00 dkk

Antal sider: 135

ISBN:
9788790220945