0 varer
0,00 dkk

At tænke med Foucault

228,00 dkk

Antal sider: 178

ISBN:
9788792914-491

At tænke med Foucault

Forfatter(e): Gerd Christensen & Bjørn Hamre (2018)

At tænke med Foucault tager afsæt i en af det 20. århundredes største tænkere, Michel Foucault, og forklarer, hvordan hans begreber og forståelser af f.eks. diskurs, subjektivering, magt og viden kan fungere som nøglebegreber til at analysere den måde, vi forstår verden og os selv på.

Med Foucaults blik bliver det muligt at se, hvad det vi gør, gør. Dermed kan vi få øje på de mulighedsrum for bestemte måder at være og gøre på, der findes i enhver sammenhæng – og samtidig også forhandle og skubbe dertil.

Bogen er inddelt i to: I første del introduceres til Foucaults teoretiske begreber og deres indbyrdes sammenhæng. I anden del sættes begreberne i spil, og igennem konkrete eksempler vises det, hvordan Foucaults begrebsapparat gør det muligt at se ting, der ligger skjult i det åbenbare.

Bogen giver desuden en introduktion til Foucaults begreber om ethos og parrhesia, der tilsammen fremskrives som en etisk pligt til sandhed. Dermed udlægges de mere normative og ikke så ofte beskrevne sider af Foucaults forfatterskab, der ikke desto mindre er en væsentlig del af hans projekt.

At tænke med Foucault er en introduktion til Foucaults tænkning, der giver læseren de nødvendige nøglebegreber og -forståelser til en kritisk-analytisk tilgang til vores samtid.

228,00 dkk

Antal sider: 178

ISBN:
9788792914-491