0 varer
0,00 dkk

Indskolingens socialpsykologi

Dynamikker i børnefællesskaber
188,00 dkk

Antal sider: 163

ISBN:
9788790220877

Indskolingens socialpsykologi

Dynamikker i børnefællesskaber
Forfatter(e): Leni Rosa Aastrup (2011)

Hvordan organiseres og skabes fællesskaber i skolen? Hvad får betydning for, om man er inde eller ude? Hvilke sociale mulighedsrum åbner og lukker fællesskaber for?

Bogen tager udgangspunkt i en socialpsykologisk undersøgelse af børns deltagelsesmuligheder i forhold til det sociale liv i skolen, særligt med fokus på de sociale dynamikker, der udspiller sig i børns fællesskaber. Gennem observationer og interviewes med en række skolebørn i indskolingen, giver bogen et spændende indblik i, hvordan fællesskaber folder sig ud mellem børn og hvordan disse får betydning for elevernes sociale deltagelse i skolen. Med udgangspunkt i børnenes perspektiv får læseren mulighed for at få indblik i hvilke aspekter, der får betydninger for de sociale dynamikker, der udspiller sig blandt børnene når læreren er til stede og når lærerne ikke er til stede.

Bogen lægger op til nærmere refleksioner over, hvordan der arbejdes med de sociale aspekter af skolelivet. En af bogens hovedargumenter er, at mange af de sociale arbejdsredskaber (Trin for Trin, Kort og Godt m.fl.) – der anvendes med den hensigt at fremme det sociale liv i skolen er knyttet til sprogliggjorte strategier eller har fokus på, hvordan enkelte elever udvikler sociale kompetencer og derfor ikke nødvendigvis har den ønskede effekt. Bogen fokuserer på, hvordan man ved at arbejde med børns fællesskaber kan udvikle det sociale liv.

Bogen giver inspiration til, hvordan vi ved at inddrage flere perspektiver bedre kan forstå de sociale aspekter af skolelivet og arbejde med at fremme social trivsel i skolen.

Bogen henvender sig til både studerende og interesserede, der arbejder i relation til skolen. Både de der interesserer sig for folkeskolens helt almindelige hverdag og de der arbejder med det specialpædagogiske felt inden for normalområdet, vil kunne finde stor inspiration i bogens kritiske psykologiske måder at anskue eleverne og deres sociale liv.

188,00 dkk

Antal sider: 163

ISBN:
9788790220877