0 varer
0,00 dkk

Lærere mellem engagement og afmagt

140,00 dkk

Antal sider: 138

ISBN:
9788792914-637

Lærere mellem engagement og afmagt

Forfatter(e): Pia Rose Böwadt, Rikke Pedersen og Nana Vaaben (2020)

Lærere mellem engagement og afmagt handler om, hvordan lærerne – både de forhenværende, de nuværende og de kommende – ser på deres rolle i folkeskolen, som de seneste år har været præget af en vis portion kaos i kølvandet på skolereformen, lockouten og regeringsindgrebet i 2013-2014.

Bogen viser, hvordan både lærere og lærerstuderende har en klar opfattelse af at skulle varetage en vigtig opgave i samfundet, og at denne opgaves centrale omdrejningspunkt er og bør være eleverne. De er ikke bare optaget af elevernes faglighed, men også af deres sociale liv og fremtid som samfundsborgere.

Netop dette engagement overfor eleverne indebærer en forpligtelse, som lærerne gerne vil påtage sig og leve op til. Det er i høj grad derfor, at de studerende vælger læreruddannelsen, derfor at lærerne elsker at være lærere og – paradoksalt nok – også derfor nogle lærere vælger at forlade folkeskolen som arbejdsplads. De føler sig afmægtige i spændingsfeltet mellem på den ene side et stærkt ønske om at leve op til forpligtelsen overfor eleverne og på den anden side en oplevelse af at blive forhindret heri. På den baggrund peger bogen også på en bekymrende tendens til, at både lærere og lærerstuderende udvikler individuelle løsningsstrategier, selvom problemerne i høj grad kan karakteriseres som kollektive og strukturelle.

Bogen lader lærere og lærerstuderende komme til orde og viser en lærerstand, der med overvældende unison stemme, fortæller, hvad en god lærer er, og hvordan rammerne stiller sig hindrende i vejen for at blive eller være netop dét. På den måde giver bogen et unikt indblik i skolelæreres selvforståelse og verdensbillede – et indblik, som er afgørende at tage højde for i ledelsen og udviklingen af folkeskolen.

TILBUD: Køb mindst 5 eksemplarer og få bogen til 98 kr. pr. stk.

140,00 dkk

Anmeldelser

Jeg vil opfordre til, at "Lærere mellem engagement og afmagt" sendes til tops på bestsellerlisterne. Køb den og læs den. Køb den og forær den til lokalpolitikerne. Send den til samtlige medlemmer af Folketinget og alle embedsmænd sammesteds. Ledere på ethvert niveau i skoleverdenen bør se denne bog som pligtlæsning.

Antal sider: 138

ISBN:
9788792914-637