0 varer
0,00 dkk

2023, nr. 4

125,00 dkk

Antal sider: 94

ISBN:
978-87-92914-78-1

2023, nr. 4

Tema: Stemmer i skolen
LEDER

Stemmer i skolen

”Stemmer i skolen” er temaet for dette nummer af Unge Pædagoger. Temaet er bredt og favner forskellige stemmer i skolen. Hvad er det, man får at høre, når stemmer fra mange forskellige hjørner af skolens hverdag får en røst?

Læs med i dette nummer af Unge Pædagoger, hvor artiklerne handler om:

I ”Læremiddelforfatterens stemme” analyserer og diskuterer Marianne Oksbjerg den stemme, der er iboende i forskellige læremidler. “Stemmen” rører på sig i de læremidler, lærere bruger i deres undervisning og kan have indflydelse på de didaktiske refleksioner, som lærere gør sig i planlægning, gennemførelse og evaluering af danskundervisning. Artiklen er peer reviewed.

I artiklen “Det grufulde i historie” belyser Hildegunn Juulsgaard Johannesen, hvordan aspekter om vold og grusomheder indgår som et substantielt indhold i faget historie i grundskolens overbygning. Med afsæt i begrebet Difficult Knowledge (vanskelig viden) gives der stemme til elevernes fascinationer og aversioner i faget. Artiklen er peer reviewed.

Martin Blok Johansen diskuterer i artikel “Modstand som velklingende stemme” den modstand, der findes i klasserummet. Artiklen argumenterer for, at modstand skaber ny viden, nye erkendelser og nye handlemønstre. Derfor har den faktisk et stort potentiale, som ofte bliver overset.

I artiklen ”Stemmer fra skolens nyankomne elever” har Sofia Esmann Busch sit blik rettet mod, hvordan skolen gennem pædagogisk interaktion kan give nyankomne elever en stemme til at berette om, hvordan deres stemmer og røst kan gøre sig gældende i en dansk folkeskole, når man endnu ikke kan sproget dansk.

I artiklen “Maskeret deltagelse -Elevers og læreres maskerede deltagelser i undervisningen” peger Anne Mette Dalsgaard Hald på, hvordan nogle elever deltager maskeret i undervisningen for at skjule deres behov for sociale relationer med andre elever. Den viser også, hvordan en lærer optræder maskeret og på den måde undgår at hjælpe eleverne fagligt.

I artiklen ”Acceleration i, omkring og af skolen – Når det går hurtigt i klasseværelset og på uddannelsesvejen” sætter Frederik Boris Hylstrup Olsen fokus på implikationer af acceleration i samfundet. Artiklen undersøger, hvordan skolens aktører praktiserer tidslighed og tanker om fremtiden, og diskuterer de affektive implikationer af acceleration, der finder sted i skolen.

Jonatan Kolding Karnøe er i ”Kønsforståelser i pædagogisk praksis” optaget af, at stemmer med fokus på køn og seksualitet gør sig gældende som en faglig stemme ved at gøre temaer om køn og seksualitet mere overskuelige og fremkommelige i en dialogisk sammenhæng.

Forfatterne Pernille Lomholt Christensen og Celine Ferot beskriver i ”Tinkering, kreativ tænkning og dialogisk undervisning” med udgangspunkt i det landsdækkende projekt Play@Heart, hvordan mangfoldige stemmer kan understøtte tinkering, kreativ undervisning og læring ved hjælp af dialogiske processer, hvor det er muligt for eleverne at øve sig i kreativ tænkning og refleksion over et fagligt indhold.

Louise Hvitved Byskov, Phoebe Noel Sommer, Mikkel Snorre Boysen, Naia Wienmann Hawes og Martin Korsager Rønnow sætter i artiklen “Børnesvendebrev – erhvervsaktiviteter i SFO-er” fokus på pædagogstuderende, der har været i en SFO for at introducere SFO-børn til forskellige erhverv gennem workshops. Inden har de studerende i deres undervisning gjort sig erfaringer med et erhverv gennem en fagperson og reflekteret over, hvordan et erhverv didaktisk kan gribes an at formidle til børn.

Forord: Stemmer i skolen
Af Anne Mette Hald Dalsgaard, Sofia Esmann Busch og Malis Ravn

Læremiddelforfatterens stemme i undervisningen
Af Marianne Oksbjerg

Det grufulde i historiefaget 7.- 9. klassetrin – elevers fascinationer og aversioner
Af Hildegunn Juulsgaard Johannesen

Modstand som velklingende stemme
Af Martin Blok Johansen

Stemmer fra skolens nyankomne elever – efterlysning af et fokus på pædagogisk interaktiondannelse?
Af Sofia Esmann Busch

Maskeret deltagelse. Elevers og læreres maskerede deltagelser i undervisningen
Af Anne Mette Dalsgaard Hald

Acceleration i, omkring og af skolen. Når det går hurtigt i klasseværelset og på uddannelsesvejen
Af Frederik Boris Hylstrup Olsen

Kønsforståelser i pædagogisk praksis
Af Jonatan Kolding Karnøe

Tinkering, kreativ tænkning og dialogisk undervisning
Af Pernille Lomholt Christensen og Celine Ferot

Børnesvendebrev – erhvervsaktiviteter i SFO-er
Af Louise Hvitved Byskov, Phoebe Noel Sommer, Mikkel Snorre Boysen, Naia Wienmann Hawes og Martin Korsager Rønnow

 

Temaredaktion:Anne Mette Hald Dalsgaard, Sofia Esmann Busch og ansvarshavende redaktør Malis Ravn

125,00 dkk

Antal sider: 94

ISBN:
978-87-92914-78-1