0 varer
0,00 dkk

Hvordan kan digitalisering føre til dannelse og uddannelse?

Ny bog giver 10 konkrete, inspirerende og positive praksiseksempler på, hvordan digitaliseringen kan understøtte både faglighed og dannelse i skolesammenhæng.

I dag er det ikke længere et spørgsmål om, hvorvidt vi skal forholde os til og bruge digitale medier i undervisningssammenhænge. De digitale medier er en uadskillelig del af vores hverdag og vi kan ikke længere forestille os en verden uden internet, søgemaskiner, sociale medier og mobile enheder. Derfor er lærere og undervisere også og nødt til at forholde sig til, hvordan de kan udnytte de digitale muligheder, som verden tilbyder i dag. På samme tid skal lærerne også kunne undervise eleverne i at forholde sig til medierne og stille spørgsmål til, hvordan medierne indvirker på, at vi dannes som mennesker.

I en ny bog fra Forlaget UP stiller bogen to forfattere et simpelt og positivt spørgsmål; hvordan kan digitaliseringen understøtte faglighed og almendannelse? Bogen dykker ned i spørgsmålets mange lag, og gennemgår 10 praksiseksempler på konkrete undervisningsforløb indenfor det samfundsfaglige, det naturfaglige og det kulturfaglige felt, der alle har et digitalt medie som grundelement. Forløbene, der alle er udviklet på to danske gymnasier, viser, hvordan digitaliseringen kan give nye muligheder for undervisningen, der i flere tilfælde ikke havde været muligt uden det digitale medie. Dette kan f.eks. være:

I mange eksempler vises det, hvordan lærerens rolle i styringen af det digitale medie i undervisningen er afgørende, men også hvordan eleverne selv kan finde nye veje end de tiltænkte med nye og positive resultater til følge. Eksemplerne berører desuden det almendannende niveau, hvor der f.eks. reflekteres over, hvordan visse medier har indflydelse på den måde, vi interagerer og forstår os selv og hinanden på, hvordan man kan forholde sig til andre kulturer eller hvordan man i et læringsfællesskab kan træde frem som hjælpsomme og gavmilde i forhold til hinanden.

Bogen tager afsæt i den teoriafklaring, som er beskrevet i Digitalt Understøttet Faglighed og Almendannelse. Bog 1: et overblik, som udkom i 2018. Her beskrives forfatternes unikke tilgang til spændingsfeltet mellem medieteori og didaktik i en dansk kontekst, hvor demokratisk samværsformer og åndsfrihed er i højsædet. Bogen er udviklet i en dansk gymnasiekontekst og vil således både være relevant for undervisere på gymnasier, på folkeskolens ældste klassetrin (8.-10. klasse) og på videregående uddannelser

Bogen udspringer af projektet Digitalt Understøttet Faglighed og Almendannelse, der er initieret og støttet af Undervisningsministeriet i forbindelse med gymnasiereformen i 2017. Læs mere om projektet og se 10 små film og undervisningsforløbene på Undervisningsministeriets hjemmeside her.

Bogen “Digitalt Understøttet Faglighed og Almendannelse. Bog 2: Analyser og indblik” af Michael Paulsen og Jesper Tække er netop udkommet på Forlaget UP og koster 248 kr. Læs mere og find bogen her

Send til en ven