0 varer
0,00 dkk

Dannet til digitalisering?

Hvordan forbereder vi børn i skolen til at kunne begå sig i en stadigt mere og mere digital verden? Hvordan kan overhovedet forstå dannelse på en digital arena og hvordan kan vi gribe de muligheder, som de teknologiske spring tilbyder for læring og dannelse og hvordan kan vi omvendt undgå at få problemer med dem? Der er mange spørgsmål, der trænger sig på, når professionelle i skolen skal forsøge at undervise børn og unge til og i en digital virkelighed.

I det nye temanummer UP 2/2018 stiller vi spørgsmålet “Dannet til digitalisering?” og gennem tre del-temaer belyser en række forfattere, hvordan vi kan forstå muligheder og umuligheder for dannelse i en digital verden.

Hvad er digital dannelse?
I temanummerets første del lægger en af dannelsesteoriens sværvægtere, Kirsten Drotner, ud med at afklare, hvordan vi overhovedet kan forstå digital dannelse. Drotner introducerede begrebet på dansk for 25 år siden og gør i artiklen “Hvad er digital dannelse og hvordan fremmer skolen den?” status over begrebets relevans og forståelse. I forlængelse heraf giver Thomas Illum Hansen sit bud på, hvordan skolen er den centrale dannelsesinstitution i forhold til fælles kultur – og dermed også måde, hvorpå vi begår os digitalt.

Digital dannelse i skolen
I anden del af temanummeret giver fire forskellige artikler deres bud på, hvordan det digitale kan udfoldes i et læringsmiljø. Artiklen “Kreativ programmering med børn: Resultater fra forskningsprojektet Code’n’Learn” formidler et forskningsprojekt om programmering og samler fem anbefalinger til skolens professionelle, der vil arbejde med programmering.  I artiklen “Teknologiforståelse og proceskompetence – erfaringer fra forsøgsvalgfaget” tager to skolelærere temperaturen på skolens forsøgsvalgfag teknologivalgfag og beskriver deres arbejde med elevernes proceskompetencer gennem en iterativ didaktik. Artiklen “Teknologier i klasselokalet – en magtfuld fristelse” beder os om at tænke på vores digitale afhængigheder på en anden måde; som kropslige vaner, der kan være gode eller dårlige – og som kan ændres eller bibeholdes. I artiklen “Fra toxic til MVP – didaktik og digital dannelse i e-sport” får vi syn for, hvordan de populære online multiplayer-spil, eksempelvis Counter Strike, kan åbne for opbygning af kompetencer, som f.eks. samarbejde og demokratisk dannelse – hvis træningen vel at mærke didaktiseres.

Den digitale virkelighed
I temanummeret sidste del stiller to artikler skarpt på de dele af den digitale virkelighed, som vi ikke kan undgå at forholde os til i dag; nemlig internettet og de sociale medier og deres betydning for nyheder, informationssøgning og evnen til at tænke selv og danne sig sin egen mening. Hvad betyder det for vores dannelse, vores demokrati og vores samfund?

Det andet aspekt, der præsenteres, er det faktum, at digitale forbrydelser har ganske virkelige konsekvenser. Artiklen “Kriminalitet eller dårlig stil? – Juridiske aspekter ved digital dannelse” gennemgår, hvad de strafferetlige konsekvenser kan blive, hvis man forbryder sig mod loven i en digital kontekst. Artiklen inddrager bl.a. helt nye afgørelser af de første sager under Operation Umbrella, hvor 1005 unge mennesker er blevet sigtet for besiddelse eller videreoverdragelse af børnepornografi.

Den digitale verden er her – og vi er nødt til at forholde os til den og finde ud af, hvordan vi kan indrette den og os, så dannelsen forbliver et kerneelement i vores kultur – analog såvel som digital.

Læs mere om indholdet i UP 2/2018: Dannet til digitalisering? og bestil her

Send til en ven