0 varer
0,00 dkk

Call: Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab (SSF)

Vi søger artikler til et nyt temanummer. Det er et åbent call, hvor vi søger artikler, der formidler forskning og udvikling, der handler om sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab (SSF) i grundskolen og på læreruddannelsen.
Artiklerne kan være rettet mod de udfordringer evalueringen af sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab i folkeskolen (SSF) fra 2019 peger på. Udfordringerne er et generelt manglende kendskab til SSF og kompetencer i at undervise i det obligatoriske emne i folkeskolen samt det forhold, at en del lærere ikke har de nødvendige kompetencer og oplever udfordringer i forhold til at undervise i køn, krop og seksualitet samt uklar ansvarsfordeling og manglende rammer og prioritering af SSF på skolerne.
Artiklerne skal være anvendelige og relevante til brug i undervisningen på læreruddannel-sen eller efteruddannelse af lærere. Målgruppen for temanummeret er derfor primært lærere i folkeskolen samt lærerstuderende, men artiklerne skal med fordel også kunne læses af andre skoleinteresserede.
Hvis du er interesseret og har en artikel undervejs, så skal du senest d. 28. juni 2024 sende et kort abstract til artiklen til see@pha.dk og mebe@pha.dk hvori du præsenterer artiklen samt redegør for, hvordan artiklen er relevant til brug i læreruddannelsen. Herefter udvælger redaktionen de artikler, som inviteres med i tidsskriftet.
Primo juli får alle forfattere besked. Det endelige udkast til artikel skal afleveres 1. september 2024, hvis det er en forskningsartikel, som ønskes peer reviewet. Øvrige artikler skal afleveres 15. september 2024. Bemærk, at der er kort skrivetid, og at man skal være frisk på den korte proces for at komme i betragtning som forfatter til dette temanummer.

Formalia

– 28. juni 2024 – Abstract til artikel (max 1 side) sendes til Sofia Esmann Busch (see@pha.dk) og Mette Bech (mebe@pha.dk)
– 5. juli 2024 får alle forfattere besked på deres abstract
– 1. september 2024 – Deadline for artikler som ønskes fagfællebedømte. Se her UP’s retningslinjer for fagfællebedømte artikler http://u-p.dk/peer-review/retningslinjer-fagfaellebedoemme-artikler/
– 15. september 2024 – Deadline for øvrige artikler.
– Tidsskriftet publiceres i december 2024.
– Artiklerne må max. være 9 sider a 2.900 tegn med mellemrum inklusiv manchet og lit-teraturliste (i alt 26.100 tegn).

Vi ser frem til at høre fra jer.

De bedste hilsner Redaktionen Mette Bech mebe@pha.dk og Sofia Esmann Busch, see@pha.dk (ansvarshavende redaktør).

Send til en ven