0 varer
0,00 dkk

Call for Papers – Normkritiske perspektiver

Normkritik er i vælten. Det øgede fokus og den refleksion omkring normer hænger sammen med sociale bevægelser som #MeToo, Black Live Matters og LGBT+-bevægelser og mere bredt et øget fokus på strukturel racisme, sexisme, homo- og transfobi, tykfobi m.m. I medier og i pædagogiske kontekster bliver der flere steder sat fokus på, hvordan eksempelvis køn, race/etnicitet, klasse og seksualitet kan spille en vigtig rolle i forhold til børn og unges deltagelsesmuligheder og trivsel. 

Normkritikken møder også modstand. Senest er for eksempel Normstormerne – et normkritisk undervisningstilbud til folkeskoleelever og fagpersonale, som særligt har fokus på køn og seksualitet – blevet udhængt i landsdækkende medier og er blandt andet blevet beskyldt for at skabe forvirring omkring køn og seksualitet. Normkritik kan være genstand for stærke reaktioner.

Normkritiske perspektiver i pædagogisk praksis sætter fokus på at skabe bedre mulighedsbetingelser for konstruktive og inkluderende børne- og ungefællesskaber. Normer – altså skrevne og uskrevne regler, vaner og praksisser, som gør noget normalt og noget andet unormalt – spiller nemlig en rolle i forhold til ulighed, eksklusion og mobning. Normkritiske perspektiver synliggør og udfordrer de dominerende normer, som kan være medvirkende til at begrænse alle børn og unges deltagelsesmuligheder (Bromseth & Darj 2010; Madsen, Jørgensen & Graack 2022; Nørgaard 2021; Padovan-Özdemir & Hamilton 2022; Khawaja & Lagermann 2022). Et normkritisk blik giver anledning til at spørge, hvilke muligheder og kampe forskellige børn og unge stilles overfor i forhold til sociale kategorier som fx køn, seksualitet, race/etnicitet, klasse, religion m.fl. 

På den baggrund byder vi artikler om normkritiske perspektiver inden for dagtilbud, skole, fritids- og ungdomspædagogik velkomne. Artiklernes temaer kan eksempelvis omhandle: 

Referencer

Bromseth, J. & Darj, F (red.) (2010) Normkritisk pedagogik – Makt, lärande och strategier för förändring. Centrum för genusvetenskap, Uppsala Universitet.

Khawaja, I & Lagermann, Laila (2022) Gode intentioner er ikke nok. Opgør med fem myter om racisme, diversitet og etniske minoriteter i pædagogisk praksis. Dansk Psykologisk Forlag. 

Madsen, K.L.; Jørgensen, J. & Graack, J. (red.) (2022) Normkritik i pædagogisk praksis. Hans Reitzels Forlag.

Nørgaard, C. (2021) Han hun hen. Opdrag til ligestilling og mangfoldighed. Gyldendal.

Padovan-Özdemir, M., & Hamilton, S. D. P. (2022). Normkritisk evalueringskultur i dagtilbud: En forskningsbaseret håndbog til praksis. VIA University College. 

RAMMERNE

Læs mere om rammerne på for artikler i UP: u-p.dk/manuskripter/

SÅDAN SØGER DU

I første omgang vil vi bede dig/jer om at

give et kort og præcist oplæg på en halv side til en mulig artikel.

Du må gerne skrive, hvilken kategori din artikel vil knytte sig til.

Du/I bedes sende oplægget til UP: ah@byensskole.dk senest d. 4. november – kort efter vil Du/I modtage svar på din/jeres artikeloplæg.

DEN REDAKTIONELLE TIDSPLAN

  1. 1. april 2023 – indsendelse af færdig artikel til redaktionen
  2. 1. april – 15. juni 2023 – feedbackproces (redaktionel og evt. peer-review)
  3. 1. august 2023 – Indsendelse af endelig artikel
  4. 1. – 15. september 2023- forfattere gennemser layout

Temanummeret publiceres midt i oktober.

Send til en ven