0 varer
0,00 dkk

Call: Den ”smarte” skole?- Kritiske bidrag til forestillinger om fremtidens læringsrum

Makerspaces, klatre-trapper, smartboards, fly-in pladser, 3D-printere, fordybelsesrum, trivselsapp og kontaktlærere. De sidste årtiers uddannelsespolitiske dagsordener har været præget af store drømme om en elevcentreret skole med smarte teknologier og nye læringsrum. Kommuner investerer i ”kloge kvadratmeter” og ”smarte undervisningsmidler” for på én og samme tid at indfri drømmen om en mere inkluderende og mere økonomisk rentabel skole. Farvel til ’Lektor Blomme’ pædagogikken i lukkede klasseværelser, hvor læreren taler ”på” eleverne og Goddag til en elevcentreret skole med autentiske læringsoplevelser, leg og projektbaserede undervisningsformer i varierede læringsrum.

En nødvendig opdatering af en forstokket dansk skole eller en dobbeltsidet illusion, der slører for pædagogiske realiteter? I dette temanummer af tidsskriftet UP – Unge Pædagoger ønsker vi sammen med dygtige kolleger at stille skarpt på, hvordan visionerne om kloge kvadratmeter og smarte undervisningsformer udspiller sig i og transformeres gennem skolens hverdagspraksisser. I dialog med nyere litteratur om skolearkitektur og skoleteknologier udforsker og udfordrer vi forestillingerne om fremtidens skole. Dette har vi til hensigt at gøre ved at tilskynde teoretiske perspektiver, der på forskellige vis belyser, hvordan bestemte forestillinger om skolerum og læring materialiserer sig i nye didaktiske praksisser, mulighedsbetingelser for relationer og magtforhold. Dermed anlægger temanummeret et kritisk blik på en instrumentel forståelse af skolearkitektur og teknologiske læremidler som et middel til og selvbærende symboler for fremtidsrettede undervisningsformer, læringsaktiviteter og idealer. Ved at spørge ind til, hvordan det sociale liv gør rummet i skolehverdagen, søger vi nedslag i praksis på danske såvel som udenlandske skoler, der på forskellig vis adresserer ”fremtidens skole”. Der mangler uddybende analyser af, hvordan ideer om fremtidens skole udmønter sig i kropsligt levet skoleliv. Derfor inviterer vi til kritiske bidrag, der i en social-ontologisk forståelse af skolerum og med et konkret afsæt i skoleobjekter, materialiteter og krop omhandler:

RAMMERNE FOR ARTIKLER

Artiklen skal være forskningsbaseret, og du kan vælge at få din artikel i peer review. Vi modtager både empirisk såvel som teoretisk baserede artikler og opfordrer bidragsydere til at inkludere visuelle materialer i teksten i form af billeder, tegninger eller andre former for visuelt materiale. 

Artiklens primære målgruppe er studerende, undervisere og forskere med interesse for skole, pædagogik og undervisning på læreruddannelsen eller pædagogiske universitetsuddannelser. 

Omfang: Artiklen må ikke overstige 9 sider a’ 2900 anslag inklusiv mellemrum samt manchet, figurer/tabeller og litteraturliste. Derudover opfordrer vi forfattere til at inddrage fotos, andre visuelle elementer eller QR-koder til lydklip mv., som gerne må optage plads udover de 9 sider, hvilket aftales nærmere mellem redaktion og forfattere. Læs mere om rammerne for artikler i UP: u-p.dk/manuskripter/ 

TIDSPLAN:

I første omgang vil vi bede dig/jer om at indsende et abstract på ½-1 side inklusiv referencer. Deadline for indsendelse af abstract er 8. februar 2023, som sendes til Eva Gjessing evagjessing@edu.au.dk. Hvis du har spørgsmål til tidsskriftet, tema eller artiklers form kan du kontakte Malis Ravn mrav@edu.au.dk De indkomne abstracts gennemlæses og udvælges af redaktionen og du får herefter svar på om artiklen er blevet antaget eller afvist, og forfattere får yderligere informationer om formalia og tidsplan.  

Tematidsskriftets redaktion består af:

Eva Gjessing (Aarhus Universitet) evagjessing@edu.au.dk
Lucas Cone (Københavns Universitet) lc@hum.ku.dk
Katrine Bjerring Kristensen (UP) katkris@hotmail.com
Malis Ravn (UP, ansvarshavende redaktør) mrav@edu.au.dk

Lidt om foreningen UP – Unge Pædagoger
Tidsskriftet UP – Unge Pædagoger udgives af foreningen af samme navn. Unge Pædagoger drives af frivillige kræfter og er en non-profit forening, der siden 1939 har udgivet både et tidsskrift og bøger. Målgruppen er lærere, lærerstuderende og andre studerende på pædagogiske uddannelser m.fl. – det vil sige pædagogisk interesserede undervisere og forskere på alle niveauer.Se mere på www.u-p.dk

Send til en ven