0 varer
0,00 dkk

Peer review

1. Artikler i tidsskriftet Unge Pædagoger

Forfattere, der ønsker at modtage peer review af deres artikler i Unge Pædagoger med henblik på bibliometriske point, har denne mulighed i tidsskriftet. Artikler udløser 1 point efter den bibliometriske skala (autoritetslisten). Peer review foretages af minimum to fagfællegodkendte peer review’ere med kompetence på ph.d.-niveau eller tilsvarende.

Læs om UP’s kriterier for at fagfællebedømme artikler her

2. Bøger

Forlaget ansøger pt. Uddannelses- og Forskningsministeriet om at blive optaget på den bibliometriske forskningsindikators autoritetsliste. Mindst to fagfæller på ph.d.-niveau bedømmer alle manuskripter, hvoraf én er ekstern.

2.1 Serien: UNDERVISNING & MEDIALISERING

Seriens formål er at præsentere ny forskning inden for feltet – fra etableret mediepædagogik og -didaktik til de nyeste former, typisk i form af eksperimenter og aktionsforskning. Serien beskæftiger sig med alle niveauer af undervisning og pædagogik fra daginstitutioner over folkeskolen og gymnasiet til universiteterne og bevæger sig på såvel mikro-, meso- og samfundsniveau. Bøgerne kan bruges af forskere og på alle slags overbygningsuddannelser til både undervisning og vejledning. Seriens brede fokus dækker såvel professionsuddannelser som specialiserede overbygnings-/efteruddannelsesfag i mediepædagogik og -didaktik.

Redaktion: Rene B. Christiansen, ph.d., docent, Professionshøjskolen Absalon, ph.d. og Ole Gade, forlagsredaktør.

Foreløbig udkommet:

Under udarbejdelse:

Serien er optaget på BFI-listen (autoritetslisten).

2.2 Serien: FORSKNING TIL SKOLEN

Seriens formål er at formidle videnskabelig viden om skolen både til læreruddannelsen og efter- og videreuddannelsen for skolens professionelle. Forskning om skolen bliver hermed til forskning til skolen. Serien ønsker at bidrage til – og levere stof til – dannelsen af lærere som engagerede fagpersoner. Hensigten med denne formidling af videnskabelige analyser er at skabe analytisk indsigt hos lærerstuderende og lærere i skolen, således at de kan blive aktivt undersøgende og analyserende i forhold til den daglige praksis.

Redaktion: Rene B. Christiansen, ph.d., docent, Professionshøjskolen Absalon, Trine Øland, ph.d., lektor, KU, Vibe Larsen, ph.d., lektor, UCC, Claus Munch Drejer, ph.d., adjunkt, SDU, Signe Hvid Thingstrup, ph.d., lektor, UCC og Ole Gade, forlagsredaktør.

Foreløbig udkommet:

2.3 Serien: PÆDAGOGISK SOCIOLOGI

Seriens formål er at præsentere den nyeste viden om sammenhængen mellem sociologien og det pædagogiske perspektiv på skole og undervisning.

Redaktion: René B. Christiansen, ph.d., docent, Professionshøjskolen Absalon, Ole Gade, forlagsredaktør.

2.4 Serien: DIDAKTIK – REFLEKSION – PRAKSIS

Seriens formål er at præsentere ny empirisk baseret viden om didaktiske forhold inden for professionsuddannelserne og beslægtede uddannelser.

Redaktion: René B. Christiansen, ph.d., docent, Professionshøjskolen Absalon, Ole Gade, forlagsredaktør.

Foreløbig udkommet:

2.5 Enkeltstående udgivelser

Forlaget UP udgiver lejlighedsvist bøger, der ikke knytter sig til særlige serier, men som har høj aktualitet og relevans indenfor forlagets felt; pædagogik, didaktik, psykologi og sociologi, primært rettet mod mellemlange og lange pædagogiske videregående uddannelser og praksisfeltet. Her er f.eks. udkommet:

2.6 Manuskripter

Redaktionerne modtager gerne manuskripter (forskningsrapporter, kandidatspecialer og ph.d.-afhandlinger) om emner inden for forlagets felter, ligesom man er velkommen til at kontakte forlagsredaktør Ole Gade for nærmere information.

2.6 Fagfællebedømmere – alle ph.d.er

Stefan Ting Graf, Steen Beck, Michael Hvid Jakobsen, Anders Petersen. Ditte Dalum Christoffersen, René Christiansen, Claus Munch Drejer, Trine Øland, Jesper Tække, Michael Paulsen, Lars Emmerik Damgaard Knudsen, Lisbeth Haastrup, Jens Rasmussen, Lars Qvortrup, Mads Hermansen, Per Fibæk Laursen, Eva Bertelsen, Katrin Hjort, Vibe Larsen, Helle Bjerg, Nikolaj Elf, Jan Kampmann.

 

Send til en ven