0 varer
0,00 dkk

Manuskripter

Når vi modtager færdige artikler eller tilsendte korte oplæg til artikler
Det glæder os meget, at læsere og andre interesserede i det pædagogiske felt til stadighed sender os færdige artikler eller oplæg til artikler. Tidsskriftet udkommet med 4 temanumre om året á 96 sider.

Tidligere var indholdet et antal gode artikler med forskellige emner. Hovedvægten i numrene er nu et evt. to temaer og at temaerne normalt fylder størstedelen af de 96 sider. Det betyder, at de der henvender sig med gode artikler eller oplæg til artikler vil kunne få en tilbagemelding om, at enten kan indholdet passe ind i allerede planlagte temaer eller at vi vurderer at artiklen er rigtig god og at vi gerne kan bringe den i et kommende nummer, hvis der viser sig at være plads under overskriften “Uden for tema”. Den sidstnævnte mulighed vil vi gerne bevare, skribenter kan få forfald, men problemet er at vi ikke kan give et klart svar på, hvornår den i givet fald vil kunne blive bragt. Det er betingelserne i dag.

Men det skal også pointeres, at det også sker at indsendte artikler kan komme til at danne grundstammen i et tema, som der så arbejdes videre med i en længere periode. Vi håber du fortsat har interesse i at bidrage med en artikel under de nuværende vilkår.

Manuskriptet skal sendes som vedhæftet fil til u-p@u-p.dk i Word-format.
Oplys altid navn, kontaktinformation samt præcis angivelse af indhold. Benyt altid den simpleste mulige opsætning og opstilling.

SKRIVEVEJLEDNING

Når vi bliver enige om, at din artikel vil kunne bruges i en eller anden sammenhæng er der visse skrive-tekniske anvisninger du må følge. Vi beder dig overholde følgende retningslinjer:

Længde
Manuskriptet må ikke overstige 22-25.000 enheder inkl. mellemrum (ca. 8-10 UP-sider), med mindre andet er aftalt med redaktionen. En UP-side er på 2900 enheder. Aktuelle kommentarer må ikke overstige 12.000 enheder. Anmeldelser af enkelte bøger må maksimalt have et omfang af 5.000 enheder med mindre andet er aftalt med redaktionen.

Afsnit
Nyt afsnit angives med linjeskift. Lad altid tekstprogrammet foretage linjeskift automatisk. Anvend gerne afsnitsoverskrifter (mellemrubrikker) 1-3 pr. A4-side. Hvis ikke mellemrubrikker er anvendt, udføres af redaktionen.

Kommatering
Oplys hvis der bruges anden kommatering end den grammatiske, f.eks. enhedskomma.

Citater
Citater på over 1 linje skal stå i teksten i kursiv med citationstegn. Citater over 1 linje skal markeres ved indryk, ikke kursiv, ikke citationstegn og skal anføres med tydelig kildehenvisning. Såfremt der anvendes citater fra udenlandsk litteratur, bedes de oversat af artiklens forfatter.

Noter
Noter angives med alm. tal i teksten og indsættes som slutnoter. Noter skal begrænses til det absolut nødvendige.

Referencer
Litteratur- eller referenceangivelser sættes efter teksten og efter evt. noter. De skal begrænses til et minimum. Referencer til litteraturhenvisning bør følge denne norm:

  1. Claus Munch Drejer (2014): Kampen om eleven. København, Forlaget Unge Pædagoger.
  2. Christina Breinbjerg og Claus Munch Drejer: Disciplinering af skolearkitekturen gennem 100 år. Tidsskriftet Unge Pædagoger nr. 1-2014.
  3. Per Brix (2013): Affaldslaboratoriet. In: Red. af Trine Hyllested & Connie Stendal Rasmussen: Skolen i virkeligheden. Forlaget Unge Pædagoger.

Tabeller, figurer og andre illustrationer
Tabeller, figurer og andre illustrationer skal nummereres. Angiv placering i manuskriptet. Figurer eller tegninger skal gemmes som seperate filer. Fotos vedhæftes i en jpg-fil med høj opløsning.

Kort forfatterpræsentation
Navn, uddannelse, stilling/ansættelsessted angives efter teksten.

Formatering
Formateringer af teksten bør begrænses til et minimum. Brug ikke orddelinger, skiftende skriftstørrelser og skrifttyper, centreret tekst, VERSALER, sidehoved og sidefod, m.m. Anvend kun kursiv, ikke fed eller understregning ved tekst, du ønsker at fremhæve. Minimer brugen af anførselstegn, bindestreger og kursiv.

Respons
Indsendte manuskripter læses af redaktionen og respons gives indenfor 3-4 uger.

Sprogrøgtning og korrekturlæsning foretages af UP.

Overskrift, manchet og rubrikker (mellemoverskrifter)
Vi gør opmærksom på at vi forbeholder os ret til at vælge overskrifter/manchetter/underoverskrifter, men brødteksten som du fremsender, bliver ikke ændret uden accept fra dig. Inden et nummer går i trykken, mailes de opsatte artikler til forfatterne til endelig godkendelse mht. tekst, figurer mm og fotos.

Råderet
Artikler optages normalt ikke i UP, hvis de har været offentliggjort i anden sammenhæng.

Redaktionen forbeholder sig retten til at lave mindre ændringer i den pågældende tekst i forbindelse med korrekturlæsningen. Større ændringer laves kun efter aftale med forfatteren.

Forfatteren kan efterfølgende kun gøre brug af teksten til andet formål efter forudgående aftale med UP og i så fald med tydelig kildeangivelse.

Redaktionen kan anvende uddrag af en artikel i forbindelse med pressemeddelelser, reklamemateriale eller anden omtale af tidsskriftet.

Redaktionen har ret til salg af enkeltartikler til studieformål og lignende.

 


Opdateret oktober 2015

Send til en ven